Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

JONAVOS R. BARUPĖS MOKYKLOJE ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ NAUDOJIMO IR VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS
patalp nuomos ir naudojimosi tvarkos apraas
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Vaiko Gerovės komisijos tvarkos aprašas
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarka
Darbuotojų tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas
Poveikio priemonių tvarka netinkamai besielgiantiems mokiniams
Mokytojų pavadavimo tvarka
Mokytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka
Kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo tvarka
Ekskursijų, išvykų tvarka
Mokinių pažintinės veiklos lėšų naudojimo tvarka
Elektroninio mokinio pažymėjimo tvarka

Dalyvaujame