Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA

 • Abonementas
 • Skaitykla
 • Informacinė–kompiuterinė skaitykla
 • Vadovėlių fondas

BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

 • Grožinės literatūros išdavimas
 • Atsakymai į užklausas
 • Skaityklos paslaugos
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais (dalykų mokytojams)
 • Nemokamas internetas

BIBLIOTEKOS FONDAS

 • Grožinė literatūra
 • informaciniai leidiniai, žodynai, žinynai, enciklopedijos, literatūra įvairiais filosofijos, psichologijos, religijos, visuomenės mokslų, tiksliųjų mokslų, geografijos, meno, kalbos ir literatūros mokslo klausimais, žurnalai ir laikraščiai.

SKAITYKLOJE

 • Skaitykloje galima naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais, sukaupta programine literatūra.
 • Informacijos paieškai galima naudotis skaityklos kompiuteriais.
 • Skaitykloje galima susipažinti su knygų naujienomis, teminėmis spaudinių parodomis.
 • Informacija kaupiama įvairiose laikmenose (spaudiniuose, kartotekose, video, CD).

Skaitykloje Jūs galite paruošti namų darbus, susipažinti su laikraščių ir žurnalų naujienomis, prasmingai praleisti laisvalaikį.

Bibliotekininkė Virginija Stonienė

Dalyvaujame