Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

Vardas pavardė

Išsilavinimas

Įgyta kvalifikacija

Dėstomas dalykas

Pareigos

Aušrelė Chvainickienė

Pareigybės aprašymas

 Aukštasis  Meninio ugdymo pedagogas  Meninis ugdymas ikimokyklinėse grupėse  

Inga Kuuzeorg – Petrikonienė 

Pareigybės aprašas

 Aukštasis 

Tikybos mokytoja metodininkė

Etikos mokytoja

Dorinis ugdymas

(Etika)

 

Diana Švobienė

Pareigybės aprašymas

Aukštasis

 Socialinė pedagogė  

Socialinė pegagogė

            Asta Rabikauskienė 

Pareigybės aprašymas

 Aukštasis

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja

 

    Odeta Šablevičiūtė

 Pareigybės aprašymas

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

 

Diana Švobienė

Pareigybės aprašymas

Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja  

Jūratė Zaleckienė 

Pareigybės aprašas

 Aukštasis

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja

 

Virginija Stonienė

Pareigybės aprašymas

Aukštasis

Bibliotekininkė

Virginija Stonienė 


Pareigybės aprašas


 Aukštasis  Mokytoja  Užsienio kalba (anglų)

Dalyvaujame