Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

                                                              

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Baltrimavičius Bronislovas

(pareigybės aprašas)

Mokyklinio autobuso vairuotojas

2.

Činikienė Lina

(pareigybės aprašas)

Auklėtojos padėjėja

3.

Grigoravičienė Inga

(pareigybės aprašas)

Auklėtojos padėjėja

Skalbėja-valytoja

4.

Ivaškevičius Tomas

Pareigybės aprašymas

Elektrikas

5.

Jankauskienė Elena

Pareigybės aprašymas

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

6.

Janonienė Vaida

(pareigybės aprašas)

Valytoja

Budėtoja

7.

Makutis Rimantas

(pareigybės aprašas)

Statinių priežiūros specialistas

8.

Pavlavičienė Eugenija

(pareigybės aprašas)

Valytoja

9.

Rimdeikienė Rima

Pareigybės aprašymas

Kiemsargė

10.

 Virginija Stonienė

(pareigybės aprašymas)

Raštvedė

11.

Gražina Grigaravičienė

Meno vadovė

12.

Joana Rusilienė

Renginių organizatorė

Dalyvaujame