Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt

Jonavos rajono savivaldybė    www.jonava.lt

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra  http://www.nmva.smm.lt/ltl/

Nacionalinis egzaminų centras (Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, programos, užduočių pavyzdžiai ir kt.) http://www.egzaminai.lt,

Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt

Informacija apie Lietuvoje vykstančias mokinių olimpiadas, konkursus www.olimpiados.lt

Europos sąjungos interneto svetainė: nuorodos, viktorinos ir kt. http://europa.eu/index_lt.htm

 

Dalyvaujame