Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

    Šių metų birželio 10 – 21 dienomis Barupės mokykloje-daugiafunkciame centre vyko dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Vasaros laboratorija". Joje mažųjų stovyklautojų laukė kupina įdomių užsiėmimų programa.

    Birželio 10 d. vyko stovyklos atidarymas. Stovyklautojai susipažino su stovyklos veiklomis, sukūrė stovyklos himną, taisykles bei šūkį. Dalyvavo kūrybinėje veikloje „Jaunasis konstruktorius", kurioje vaikai turėjo galimybę pademonstruoti savo kūrybiškumą ir išradingumą, konstruojant stovyklos laboratoriją iš įvairių antrinių žaliavų.

    Stovyklautojai savo vikrumą, greitą orientaciją, sumanumą pademonstravo sportinėse rungtyse, kuriose entuziastingai rungėsi ir konkuravo kartu su pedagogais. Taip pat dalyvavo orientaciniame žygyje po Kuigalių kaimo apylinkes, grįžę iš žygio mokinukai gavo užduotį – topografiniais ženklais pažymėti matytus objektus.

   Stovyklos metu itin daug dėmesio skirta įvairiems žaidimams. Tyrimai rodo, kad per emocinį patyrimą vaikai greičiau įsisavina dalykines žinias, be to įvairūs vaidmenų žaidimai - moko vaikus gražiai tarpusavyje bendrauti bei bendradarbiauti, tinkamai reikšti savo emocijas, skatina geriau pažinti save ir draugus, moko konstruktyviai spręsti įvairias problemas.

   Daug teigiamų emocijų ir neišdildomų įspūdžių vaikams suteikė antrąją stovyklos savaitę organizuotos išvykos. Pirmoji išvyka – Jonavos r. Šveicarijos pagrindinės mokyklos laboratorijoje organizuota chemikų diena tema - „Ugnikalniai Šveicarijoje". Vadovaujami Šveicarijos pagrindinės mokyklos chemijos ir geografijos mokytojų, vaikai atliko įvairius cheminius bandymus ir stebėjo jų reakcijas. Besiveržiantys ugnikalniai vaikams paliko neišdildomą įspūdį. Po to stovyklautojai savo jėgas išbandė, daug teigiamų emocijų patyrė „Basakojų take", Survilų sodyboje.

    Antroji išvyka buvo organizuota į pramogų ir poilsio parką „Adomaitynė", Kėdainių r. Vaikai dalyvavo edukacinėje programoje „Gėlavandenės žuvys", vėliau smagiai laiką leido žaidimų aikštelėje.

   Daug įspūdžių programos dalyviams paliko skautiška veikla - „Gamtos pamoka", Girelės girininkijoje, kurią organizavo girininko pavaduotojas A. Baranauskas. Jos metu vaikai išmoko susikurti laužą gamtoje, sužinojo, kaip saugiai elgtis gamtoje su ugnimi bei išmoko pasigaminti lankus.

   Paskutiniąją stovyklos dieną, išradingieji Barupės mokyklos mokinukai pademonstravo Barupės mokyklos bendruomenei savo meninius gebėjimus. Vėliau visi sugužėjo į mokyklos kiemą, kepė dešreles, vaišinosi pyragu bei įvairiais skanėstais. Mažiesiems buvo įteiktos saldžiosios atminimo dovanėlės. Mokyklos direktorė D. Vilkelienė palinkėjo mažiesiems stovyklautojams saugios, gražios, kupinos įspūdžių vasaros.

    Ačiū visiems, kurie padėjo organizuoti įdomias stovyklas veiklas!

G. Judenienė, socialinė pedagogė, projekto koordinatorė

    Jonavos r. Barupės mokyklos-daugiafunkcio centro Erasmus+ programos Bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) „LET'S ENJOY OUR HERITAGE" projekto komanda, vykdydama projekto veiklas, pakvietė mokyklos ir kaimo bendruomenę vykti į Klaipėdą.

    Ekskursija prasidėjo nuo delfinariumo. Laukė įspūdingas ir daugiausiai emocijų sukėlęs delfinų pasirodymas.

    Vėliau bendruomenė aplankė atsinaujinusį Lietuvos jūrų muziejų, kuriame saugoma virš 60 tūkst. eksponatų. Lietuvos Jūrų muziejus yra įsikūręs šiauriausiame Kuršių nerijos taške – Kopgalyje, kur baigiasi 98 kilometrų ilgio Kuršių nerijos pusiasalis ir atsiveria Klaipėdos uosto vartai. Muziejus kaupia, saugo, tiria, konservuoja, restauruoja ir populiarina muziejines vertybes, kurios atspindi Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, laivybos istoriją bei jūros gamtos įvairovę. Mokyklos ir kaimo bendruomenės nariai grožėjosi įvairiais eksponatais, gilino žinias prie išmaniųjų stendų, visus sužavėjo didysis akvariumas bei 18 m ilgio perregimas tunelis. Dauguma mokyklos ir kaimo bendruomenės narių Lietuvos jūrų muziejuje ir delfinariume lankėsi pirmą kartą, tad ši kelionė paliko neišdildomą įspūdį. Išvykos pabaigoje aplankėme Baltijos jūrą.

    Išvyka į Klaipėda padėjo mokyklos ir kaimo bendruomenei įgyvendinti pagrindinį Erasmus+ projekto tikslą - domėtis mūsų kultūros materialiuoju ir nematerialiuoju paveldu, kuris įkūnija mūsų praeitį per paminklus, vietas, tradicijas, perduoda žinias ir žmogaus kūrybiškumo raišką, taip pat yra saugomas muziejuose, bibliotekose ir archyvuose.

    Mokyklos ir kaimo bendruomenė džiaugiasi kartu praleistu laiku, naujais įspūdžiais ir įgyta patirtimi. Išvyka į Klaipėda

Aurelija Kuperskienė, projekto koordinatorė mokykloje

Virginija Stonienė, anglų kalbos mokytoja

    Gegužės 24 d. vyko Pamokos Kitaip. Mokiniai vyko į Kauną, kur aplankė katedrą, Marijos radiją. Čia pasitiko pats direktorius kunigas Povilas Narijauskas. Pasveikinę malda svarbiausią šių namų šeimininką - Jėzų Eucharistijoje- vaikai įrašė šaukinį "Jūs klausotės Marijos radio". Sužinoję, kaip "gimsta" laidos, kaip savanoriai padeda miestuose, mokinukai padėkoję patraukė toliau. Buvo pasidžiaugta Kauno pilimi ir entuziastingai keliauta į PLC Megą. Vaikų pramogų ir edukacijos centre laukė staigmenos- Kitokios muzikos, inžinerijos, dailės, pasaulio pažinimo ir kitos Pamokos. Įspūdžių daug. Nuotaikos pakylėtos. Šypsenos plačios. Ačiū mokyklos - daugiafukcio centro direktorei, mokytojoms ir tėveliams, suteikusiems vaikams motyvaciją keliančią veiklas.

Mokomės KITAIP

I.Kuuzeorg-Petrikonienė, dorinio ugdymo mokytoja

    2019 m. gegužės 12-17 dienomis Jonavos r. Barupės mokyklos-daugiafunkcio centro komanda dalyvavo paskutiniame tarptautiniame Erasmus+ programos Bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) „LET'S ENJOY OUR HERITAGE" projekto susitikime ir trumpalaikių mokinių mainų vizite Szkoła Podstawowa nr1 w Łazach, Lenkijoje.

    Tarptautinio projekto susitikimo ir trumpalaikių mokinių mainų vizito metu mokiniai bei mokytojai aktyviai įsitraukė į įvairias projekto veiklas. Susitikimo metu susipažino su mokykla ir jos bendruomene, susitiko su Lazy miesto meru, pristatė savo atliktas veiklas, aptarė projekto rezultatus.

    Projekto partneriai turėjo galimybę dalyvauti istorijos pamokose renesansinės gynybinės Ogrodzieneco pilies griuvėsiuose, Pszczyna pilies muziejuje, Krokuvos senamiestyje, Vavelio katedroje ir Kazimierz – XIV amžiaus žydų kvartale.

    Dalyviai grožėjosi Lenkijos gamta ir gyvūnais Bizonų fermoje ir muziejuje. Osikowa Dolina, Koziegłowy menų dirbtuvėse gamino tradicinius Lenkijos simbolius. Lenkijos kaimo ūkyje ragavo nacionalinių patiekalų.

    Projekto metu siekėme, kad mokiniai įsitrauktų į visas projekto veiklas, domėtųsi savo ir kitų šalių paveldu, gilintų bendrąsias kompetencijas. Džiaugiamės kartu praleistu laiku, naujais įspūdžiais, nuveiktais darbais ir tikimės bendrauti bei bendradarbiauti su naujais draugais iš Lenkijos, Ispanijos, Italijos ir Portugalijos mokyklų kituose projektuose. Erasmus+ "Let's enjoy our heritage" Lazy (Lenkija) I dienaErasmus+ "Let's enjoy our heritage" II dienaErasmus+ "Let's our heritage" III dienaErasmus+ "Let's enjoy our heritage" KrokuvojeErasmus+ "Let's enjoy our heritage".

Aurelija Kuperskienė, projekto koordinatorė mokykloje

Netradicinė diena „Aš saugus ir užimtas"

    Šių metų gegužės 16 d. Barupės mokyklos-daugiafunkciame centre vyko netradicinė diena „Aš saugus ir užimtas". Šios dienos įvairių veiklų tikslas – ugdyti mokinių socialinius įgūdžius. Tyrimai rodo, kad stiprinant vaiko socioemocinę sritį, jo fizinę ir psichinę sveikatą, gerėja akademiniai pasiekimai mokykloje, didėja vaiko pasitikėjimas savimi, stiprėja savivertė. Todėl pirmiausiai su vaikais žaidėme įvairius vaidmenų žaidimus, kuriuos organizavo socialinė pedagogė G. Judenienė ir pradinio ugdymo mokytoja J. Zaleckienė.

    Antrasis užsiėmimas – piešimo terapija mokiniams fraktalo technika, kurią organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė I. Pratkelienė. Šio metodo galimybės gana didelės – savęs pažinimas ir savęs ugdymas, meninė saviraiška, santykių su bendraamžiais harmonizavimas bei meninių gebėjimų atskleidimas. Be to piešimas, spalvinimas mažina įtampą, padeda nusiraminti, apsisaugoti nuo streso.

    Kiekvieną dieną mus aplanko tiek teigiamos, tiek ir neigiamos emocijos. Pedagogės, G. Judenienė ir J. Zaleckienė, mokė vaikus atpažinti, įvardinti ir tinkamai išreikšti savo emocijas. Mokiniai savo patiriamas emocijas mokėsi reikšti tiek verbaline, tiek ir neverbaline kalba veikloje „Emocijų raiška".

    Vėliau socialinė pedagogė pademonstravo vaikams integralų pirštų žaidimą „Kas namelyje gyvena?". Pirštų žaidimai lavina vaiko smulkiąją motoriką, kuri yra susijusi su kalbos ugdymu ir mąstymu. Šis žaidimas vaikams puikiai sekėsi, kadangi vaikai pasižymėjo itin gera atmintimi.

    Netradicinę dieną vainikavo komplimentų vieni kitiems rašymas. Džiugu buvo netikėtai sulaukti iš savo draugų tiek daug gražių žodžių apie save, kurie pamalonino kiekvieno širdį. Tikimės, kad ši netradicinė diena mokiniams suteikė daug teigiamų emocijų. Diena kitaip

Ginta Judenienė, socialinė pedagogė

Dalyvaujame