Jonavos r. Barupės mokyka-daugiafunkcis centras

erasmus logo

(KA219) LET'S ENJOY OUR HERITAGE ( 2017-1- IT02-KA219- 036758_2)

Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos Bendrojo ugdymo tarpmokyklinių strateginių partnerysčių (KA219) „LET`S ENJOY OUR HERITAGE“ projekte. Jo metu, kartu su kitomis šalimis partnerėmis, siekiame, kad mokiniai sąmoningai įsitrauktų į visas veiklas, domėtųsi mūsų kultūros paveldu, kuris įkūnija mūsų praeitį per paminklus, vietas, tradicijas, perduoda žinias ir žmogaus kūrybiškumo raišką, taip pat yra saugomas muziejuose, bibliotekose ir archyvuose.

2018 – ieji metai – Europos kultūros paveldo metai, todėl, dalyvaudami projekte, siekiame ugdyti jaunosios kartos sąmoningumą apie Europos istoriją ir vertybes bei sustiprinti Europos identiteto jausmą. 

Projekto tema: mūsų ir partnerių mokyklų šalių kultūros paveldas

Projekto tikslai: 

 • Apjungti mokyklas 4 skirtingose šalyse, įgyti žinių apie partnerių šalių kultūrą ir paveldą, ugdyti tarpkultūrinį suvokimą.
 • Suprasti, ką reiškia būti Europos piliečiu, ugdant toleranciją, įtraukiant mokinius į debatus pilietiškumo klausimais.
 • Išnaudoti turimą paveldą, kad pamokos taptų efektyvesnės ir patrauklesnės.
 • Motyvuoti mokinius gilintis į sudėtingesnius mokomuosius dalykus (istoriją, geografiją, menus, technologijas, užsienio kalbas) remiantis mūsų šalies paveldu.
 • Pagerinti mokinių akademinius, socialinius, kalbinius ir skaitmeninius įgūdžius.
 • Rasti kūrybiškesnį požiūrį dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais.
 • Bendradarbiaujant ir dalijantis patirtimi kelti mokinių ir mokytojų kompetencijos lygį. 

Projekto partneriai: 

 • Agrupamento da Escolas Viseu Norte, Viseu, Portugalija
 • Fundacion Marillac – Colegio La Milagrosa, Ubeda, Ispanija
 • Zespol SAzkol nr1, Lazy, Lenkija
 • Instituto Comprensivo Valletri Centro, Valletri, Italija 

Projekto trukmė: 24 mėn. (2017 rugsėjo mėn-2019 m. rugpjūčio mėn.) 

Skaityti daugiau: (KA219) LET'S ENJOY OUR HERITAGE ( 2017-1- IT02-KA219- 036758_2)

Dalyvaujame